Hovorany

Rozloha 2100 ha, 2147 obyvatel (k 1.1.2012 dle MV ČR)

Vinařská obec Hovorany leží asi 15 km jihozápadně od Kyjova a 15 km severozápadně od Hodonína. Obec byla založena roku 1593 Jindřichem IV. z Lipé. Z místních památek připomeňme barokní římskokatolický kostel sv. Jana Křtitele z let 1721–1725 a chrám Spasitele Církve československé husitské z roku 1957. Zajímavá je rovněž malovaná kaplička sv. Rocha z roku 1834, litinová socha Vzkříšení z roku 1850, vyřezávaný kříž z roku 1896 a náhrobek Jany Kleinové z roku 1819. Přírodní rezervace Hovoranské louky, která se nachází na katastru obce, chrání společenstva vzácných suchomilných rostlin. V blízkosti obce je malá vodní nádrž
s možností rybolovu.

Odkaz: http://www.obec-hovorany.cz