Aktuální dotační programy Ministerstva Kultury

Ministerstvo Kultury vyhlásilo následující výzvy:

  •  na tvůrčí nebo studijní účely v oblasti neprofesionálního umění a tradiční lidové kultury - příjem žádostí do 30. 4. 2017; příjemci = fyzické osoby mladší 35 let, kteří nejsou žáci ani studenti a podílejí se na tvorbě a prezentaci autorských děl, vědecké, vzdělávací a další odborné činnosti.
  • na podporu zahraničních kontaktů v oblasti neprofesionálních uměleckých aktivit v roce 2017 - v 2. kole příjmu žádost  je příjem žádostí stanoven do 28. 4. 2017; příjemci = fyzické i právnické osoby; zaměření výzvy: 1) amaterská divadla včetně dětských; 2) taneční umění s vyjímkou folkloru; 3) podpora dechových, symfonických a komorních orchestrů; 4) podpora dětských a dospělých folklórních souborů; 5) podpora dětských a dospělých pěveckých sborů.

  • na podporu regionálních kulturních tradic v roce 2017 - v 2. kole příjmu žádost  je příjem žádostí stanoven do 28. 4. 2017; příjemci = obce a města; fyzické i právnické osoby; zaměření výzvy: podpora významných výročí měst a obcí (kulatá, půlkulatá); významné výročí osobností českého původu působící v oblasti kultury (nadregionální význam). Dotace není určena na akce k výročí založení spolků, válečných událostí apod.

 

Více informací se dozvíte na stránce: https://www.mkcr.cz/vyhlaseni-vyberovych-dotacnich-rizeni-na-rok-2017-1453.html