Granty na podporu vzdělávacích a evangelizačních programů

F-nadace vyhlásila a vyhlásí výběrová řízení (dále jen VŘ) na poskytnutí nadačních příspěvků na podporu vzdělávacích a evangelizačních programů, jejichž cílem nebo součástí je umožnit lidem poznání a rozvoj křesťanských duchovních hodnot. VŘ jsou určena pro rok 2016/17 a probíhají v následujících oblastech:

  • VŘ 6.1 Podpora pořízení evangelizačních materiálů
  • VŘ 6.2 Podpora propagace kurzů ALFA v iniciativě podzimu 2016
  • GRANT 10. Podpora vzdělávání

Více informací se dozvíte na stránkách nadace - http://www.f-nadace.cz/granty-2016-17