Kyjovské Slovácko podporuje demokracii na školách

Téměř stovka žáků z Kyjovska, Veselí nad Moravou, Brna a Dolních Bojanovic ve středu 21. 2. 2018 debatovala na 1. Konferenci ŽÁKOVSKÝCH PARLAMENTŮ v ZŠ a MŠ Žarošice.  Podpořit je přišli i starostové z okolních obcí.

Konference proběhla pod záštitou Kyjovského Slovácka v pohybu a to v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání, ve spolupráci se ZŠ a MŠ Žarošice. Projekt minulé dva roky na ORP Kyjov mapoval potřeby regionálního školství.

„Z výsledků mapování jsme usoudili, že je potřeba zorganizovat konferenci Žákovských parlamentů, aby se parlamenty společně sešly, seznámily se, předaly si zkušenosti, inspirovaly se a motivovaly k další práci. Na společném workshopu, který probíhal během konference, se i paní učitelky shodly, že společné setkávání je přínosné a je potřeba sdílet nejen příklady dobré praxe, ale společně hledat řešení na úskalí, se kterými se žákovské parlamenty potýkají,“ prozradila organizátorka konference Martina Bízová.

V prvním bloku dopoledního setkání se jednotlivé žákovské parlamenty představily pomocí krátkých prezentací. Následovala přednáška koordinátorky Mgr. Jany Hlaváčkové z Veselí nad Moravou o zkušenostech s fungováním žákovských parlamentů. V druhé části dopoledne žáci pracovali ve skupinách na tématech vztahujících se k činnosti školních parlamentů a jejich fungování. I když se ve skupinách žáci téměř neznali, výstupy jejich práce byly opravdu velmi přínosné. Jedna ze skupin nastínila, jak by mohla příští konference vypadat, další pracovní tým vytvořil zásobník aktivit, kterými se parlament může zabývat, řešili se i problémy se kterými se žákovské parlamenty potýkají a žáci se zamýšleli i nad propagací a prezentací žákovských parlamentů.

Z konference vyplynula spousta přínosných závěrů a inspirací pro další fungování žákovských parlamentů včetně příkladů dobré praxe, které mohou i vaše žákovské parlamenty využít při své činnosti. Na závěr si žáci odhlasovali i další ročník konference a inspirovali nás spoustou nápadů na její průběh.