Metodická pomůcka k místním poplatkům za komunální odpad

S účinností od 1. 1. 2021 byl novelizován zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“). Do soustavy místních poplatků byly zařazeny nové poplatky zakomunální odpad

  • poplatek za obecní systém odpadového hospodářství,
  • poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci.

Ministerstvo financí proto vydalo metodiku, která má pomoci obcím se v této změně zorientovat. Metodiku si můžete stáhnout pod následujícím odkazem: