Národní rozvojový program mobility pro všechny

Řídící výbor Národního rozvojového programu mobility pro všechny vyhlašuje I. kolo výzvy k předkládání záměrů bezbariérových tras ve městech a obcích pro rok 2017 s termínem předložení záměrů do 13. května 2016 (rozhoduje razítko podací pošty nebo osobní doručení do podatelny Úřadu vlády ČR).

Podrobnosti naleznete na stránkách Národního rozvojového programu mobility, především v Podkladech pro zpracování záměru bezbariérové trasy, jejichž součástí je i manuál pro předkladatele.

Informace k programu podává Mgr. Barbora Mičicová, tajemnice Řídícího výboru Národního rozvojového programu mobility pro všechny, tel.: 224 002 435, e-mail: micicova.barbora@vlada.cz.