Nový zákon o řízení a kontrole veřejných financí

Pro seznámení obcí s novým zákonem, který má nahradit zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, pořádá MF v jednotlivých krajích workshopy pro města a obce. Workshop v JMK bude realizován v měsíci červenci viz. avízo. Již proběhl v Karlovarském kraji, a proto si můžete prohlédnout již nyní prezentaci z tohoto worshopu.

MF vytvořilo k tomuto zákonu návrhy vzorů metodik, především vzor směrnic pro obce o řízení a kontrole veřejných financí. Materiály k původnímu zákonu i všechny nové naleznete v následujících odkazech: