Otevřené výzvy ministerstva kultury

Ministerstvo kultury má v současné době otevřené některé výzvy např.:

  • VÝBĚROVÉ DOTAČNÍ ŘÍZENÍ MINISTERSTVA KULTURY NA PODPORU NEPROFESIONÁLNÍCH UMĚLECKÝCH AKTIVIT V ROCE 2017
  • VÝBĚROVÉ DOTAČNÍ ŘÍZENÍ MINISTERSTVA KULTURY NA PODPORU  REGIONÁLNÍCH A KULTURNÍCH TRADIC V ROCE 2017
  • VÝBĚROVÉ DOTAČNÍ ŘÍZENÍ MINISTERSTVA KULTURY NA PODPORU ZAHRANIČNÍCH KONTAKTŮ V OBLASTI NEPROFESIONÁLNÍCH UMĚLECKÝCH AKTIVIT V ROCE 2017
  • VÝBĚROVÉ DOTAČNÍ ŘÍZENÍ MINISTERSTVA KULTURY NA PODPORU ROZVOJE ZÁJMOVÝCH KULTURNÍCH - MIMOUMĚLECKÝCH AKTIVIT V ROCE 2017
  • VÝBĚROVÉ DOTAČNÍ ŘÍZENÍ MINISTERSTVA KULTURY NA PODPORU KULTURNÍCH AKTIVIT ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH OBČANŮ A SENIORŮ V ROCE 2017

Bližší informace naleznete na stránce: https://www.mkcr.cz/vyhlaseni-vyberovych-dotacnich-rizeni-na-rok-2017-1453.html

Všechny dotační okruhy MK naleznete na stránce: https://www.mkcr.cz/dotacni-okruhy-1137.html

Je však potřeba si pospíšit protože uzávěrky se blíží.