Podpora opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody I

Program je primárně určen pro zajištění a zvýšení dostupnosti pitné vody z vodovodů pro veřejnou potřebu zejména v oblastech s nedostatkem body a v oblastech zasažených suchem.

Program je realizován za účelem:

  • výstavby, modernizace, rekonstrukce a obnovy vodárenské infrastruktury sloužící k napojení oblastí zasažených suchem na skupinové vodovody a  na vodárenské soustavy s dostatečnými zdroji pitné vody.,
  • zabezpečení a zajištění větší odolnosti vodárenské infrastruktury,
  • předcházení možným dopadům nedostatku pitné vody,
  • podpory Smart Meteringu za účelem snížení ztrát pitné vody a umožnění regulace v oblastech s nedostatkem vody.

Žádosti o podporu v rámci podprogramu 129 403 jsou přijímány od
20. května 2021 do 30. září 2021 nebo do vyčerpání alokace.
Celková alokace výzvy je 1 000 mil. Kč. Kompletní podmínky výzvy jsou v příloze.