Podporujeme spolupráci základních a středních škol v regionu

Spolupráce nejrůznějších subjektů v našem území je jedním z hlavních témat organizace Kyjovské Slovácko v pohybu. Propojujeme region Kyjovska napříč různými sektory.

V měsíci září jsme propojovali základní školy se středními školami. 

A jak to probíhalo?

Výchovné a kariérové poradce ze základních škol jsme vzali na exkurzi do středních škol. V každé škole jsme si poslechli důležité informace a poté následovala prohlídka školy, vybavení a dílen. 

Nejdříve nás přivítali ve Střední škole Automobilní v Kyjově, dále jsme se přesunuli na prezentaci a prohlídku do Klvaňová gymnázia a střední zdravotnické školy taktéž v Kyjově. Dopolední program jsme zakončili ve Středním odborném učilišti v Kyjově. Oběd a odpolední prezentaci jsme absolvovali v nedalekém Bzenci na Střední škole gastronomie, hotelnictví a lesniství. 

Akce měla za cíl výchovné poradce blíže seznámit s prostředím škol a lépe pak pomoci vybrat žákům správnou střední školu.