Prezentace k sociálnímu podnikání

V rámci příprav na výzvy OPZ proběhl v Praze pod záštitou MPSV seminář k tvorbě podnikatelského plánu pro sociální podnik. Prezentace ze semináře si můžete prohlédnout pod následujícími odkazy: