Příklady dobré praxe ve spolupráci s DSO

V rámci Center společných služeb byla SMO vypracována publikace Příklady dobré praxe ve spolupráci s DSO. Publikace obsahuje příklady dobré praxe při zadávání veřejných zakázek z pohledu obcí s přihlédnutím k odpovědnému zadávání a dále také případové studie z DSO.

Publikaci můžete stánout z následujícího dokazu: