Setkání ředitelů MŠ a ZŠ

 První setkání ředitelů

První setkání ředitelů v rámci projektu MAP ORP Kyjov - vzdělávání v pohybu proběhlo 14. 4. 2016 od 14.00 - 16.00.

Avízo výzvy k šablonám od MŠMT naleznete pod následujícím odkazem: Avízo k výzvě Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování. Jsou zde uvedeny již finální verze dokumentu k výzvě, které by měly být postupně doplňovány.

Všechny informace k výzvám IROP naleznete pod následujícím odkazem: Programový dokument IROP. Ve složce dokumenty k jednotlivým výzvám naleznete všechny doposud vyhlášené výzvy a potřebné informace k nim. Termín naplánovaní dalších výzev naleznete ve složce Harmonogram výzev. Až bude výzva uveřejněna, budou známy její specifické podmínky.

Portál MS 2014+, přes který se všechny žádosti o evropské finanční prostředky podávají, naleznete pod následujícím odkazem: internetová stránka MS 2014+.

Setkání ředitelů SŠ

V rámci doplnění analytické části Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání jsme se rozhodli, že uskutečníme navíc jednu aktivitu v projektu - Setkání ředitelů SŠ (středních škol) na ORP Kyjov. Jedná se o jednání za účelem předání informací ohledně návaznosti na dokončené základní vzdělávání - vazba na středoškolské vzdělávání a možnost uplatnění na trhu práce. Z důvodu projednání druhé části diskuze jsme navíc kromě ředitelů všech středních škol pozvali i pana ředitele úřadu práce v Kyjově.

Akce se uskutečnila dne 20. 6. 2016 v kanceláři Kyjovského Slovácka v pohybu, z.s. od 13.00 hod.

Druhé setkání ředitelů MŠ a ZŠ

Druhé setkání ředitelů v rámci projektu MAP ORP Kyjov - vzdělávání v pohybu se konalo na žádost ředitelek MŠ zvlášť pro MŠ a zvlášť pro ZŠ. Jako první proběhlo setkání ředitelů/lek MŠ a vedoucích paní učitelek při spojené MŠ a ZŠ dne 5. 10. 2016. V rámci setkání proběhla i druhá podaktivita tzv. Budování znalostních kapacit (více viz sekce Vzdělávání).

Druhé setkání ředitelů ZŠ v rámci projektu MAP ORP Kyjov - vzdělávání v pohybu se uskutečnilo 22. 11. 2016 13.30 - 15.30 v Multifunkčním sálu Kyjovského pivovaru v Kyjově.

Třetí setkání ředitelů MŠ a ZŠ z území ORP Kyjova obce Moravský Písek

Třetí setkání ředitelů škol z území bylo uskutečněno na základě pozvání ředitele Mgr. Hlavsy z Masarykovy základní školy ve Vracově 14. června 2017. Setkání mělo za cíl seznámit ostatní ředitele s budováním a provozem školního dvora, školní zahradou s venkovními učebnami, družinou a učebnami pro přípravnou třídu pro předškolní vzdělávání. Z venkovních prostor byl představen sportovně-rekreační areál, který slouží i veřejnosti. Více informací včetně postřehů z debaty se dočtete v Zápise ze 3. setkání ředitelů MŠ a ZŠ. Průběh setkání si prohlédněte i v naší fotodokumentaci.

Čtvrté setkání ředitelů MŠ a ZŠ z území ORP Kyjov a obce Moravský Písek

Na základě zájmu o tématiku komunitních škol, která vzešla z podnětů na předešlých setkání ředitelů škol, proběhne čtvrté setkání formou organizované exkurze do spolupracující komunitní školy Bory (okr. Ždár nad Sázavou) 25. října 2017. Veškeré informace  k organizaci akce naleznete v pozvánce. Z důvodů omezené kapacity autobusu je nutná registrace prostřednictvím tohoto formuláře. Prosím, přihlašujte se do 11. 10. 2017.