Tipy na jedinečné dárky!

Kniha - Křižovatky osudů

Kyjovské Slovácko v pohybu vydalo v letošním roce třetí z řady životopisných knih autora MUDr. Jiřího Dunděry, tentokrát s názvem Křižovatky osudů.

První knihou této trilogie byla kniha 33 životů, po ní následovala Hrstka osudů.

Stejně jako předchozí tituly i Křižovatky osudů přináší neopakovatelná setkání s osobnostmi, které dnes již žijí většinou jen ve vzpomínkách.

Jiří Dunděra ve svých třech knihách popsal v samostatných kapitolách život 83 osobností Kyjovska, z nichž největší skupinu tvořilo 17 pedagogů všech stupňů, z toho 6 vysokoškolských.

Stejnou skupinu vytvořili i umělci (výtvarníci malíři, sochaři a další), což je skupina velmi blízká autorovu uměleckému zaměření.

Vzhledem k rodinnému povolání rodiny Dunděrovy nás nepřekvapí, životopisy 13ti lékařů, mezi nimi 3 profesoři lékařské fakulty. Je zde zjevný vliv původní Hippokratovy přísahy, že si lékař musí vždy vážit svých učitelů, stejně jako rodičů.

Následuje skupina 9ti básníků a spisovatelů, která vyrovnává skupinu 10ti profesionálních vojáků, což je pochopitelné z pohledu dvou světových válek a 11ti let jejich trvání v průběhu 20. století.

Sečteme-li 17 výtvarníků, 9 spisovatelů, 5 muzikantů, 4 dramatické umělci a 3í architekty, dostaneme číslo 38, což je počet osobností, který svůj život zasvětily kultuře.

Z ostatních povolání to byli 4 právníci, 3 starostové, 3 úředníci, 2 hospodáři, 1 kněz a další jednotliví zástupci různých řemesel a živností.

Těchto 83 osobností prožilo většinu svého života ve 20. století. 2 z nich poznali i vězení za habsburského císařství, z toho jeden odsouzen k smrti. Zažili dva totalitní režimy – za nacistů jich bylo

Sečteme-li 17 výtvarníků, 9 spisovatelů, 5 muzikantů, 4 dramatické umělci a 3í architekty, dostaneme číslo 38, což je počet osobností, který svůj život zasvětily kultuře.

Z ostatních povolání to byli 4 právníci, 3 starostové, 3 úředníci, 2 hospodáři, 1 kněz a další jednotliví zástupci různých řemesel a živností.

Těchto 83 osobností prožilo většinu svého života ve 20. století. 2 z nich poznali i vězení za habsburského císařství, z toho jeden odsouzen k smrti. Zažili dva totalitní režimy – za nacistů jich bylo 14 vězněno, z toho 5 popraveno nebo umučeno v lágru. Za komunistického režimu bylo 7 z nich vězněno, 1 popraven, 12 emigrovalo před perzekucí.

Autor k tomu dodává:

Některá čísla jsou smutná, protože dějiny jsou často kruté a nejraději bychom na některá období zapomněli. Historii je však potřeba si často připomínat, nebo se nám nečekaně vrátí. Snažím se připomínat slušné lidi v době, která byla neslušná a lidi kteří viděli dál, než za plot svého dvorku.

Co dodáme my?

Díky autorovi Jiřímu Dunděrovi máme tedy vzory, pojďme je následovat!

Knihu Křižovatky osudů je možné zakoupit v Turistickém informačním centru města Kyjova, v Knihkupectví Bůžek nebo přímo u vydavatele, kterým je spolek Kyjovské Slovácko v pohybu.

Na stejných místech k dostání nástěnný kalendář na rok 2016 – Osobnosti Města Kyjova v kresbách a kolážích Jiřího Dunděry.