Kyjov

Rozloha 2988 ha, 11544 obyvatel, z toho 658 obyvatel v připojené obci Bohuslavice (k 1.1.2012 dle MV ČR)

Historické město Kyjov je kulturním a společenským střediskem severní části Slovácka a leží asi 20 km severně od Hodonína a 25 km na východ od Uherského Hradiště. První písemná zpráva o Kyjově pochází z roku 1126, kdy jej olomoucký kníže Václav daroval klášteru Hradisko u Olomouce. Premonstráti založili tržiště, jehož plocha i tvar se zachovaly v podobě kyjovského náměstí. V roce 1201 se Kyjov stává městečkem. V roce 1284 ho dal král Václav II. opevnit palisádou, valem a vodním příkopem. Roku 1515 byl Kyjov povýšen na město a r. 1548 se stal městem královským. Kyjov se díky své poloze stal terčem častých nájezdů a válečných tažení, v 17.století byl několikrát vypálen a vypleněn. Dominantou města je na jižní Moravě ojedinělá renesanční radnice z let 1561–62. Před radnicí stojí mariánský sloup z 20. let. 17. století a tvarově výrazná raně barokní boží muka z r. 1680. Zámeček se sgrafitovou výzdobou Jano Köhlera z r. 1911 je nejstarší dochovanou stavbou ve městě. Od r. 1928 slouží jako muzeum s národopisnými, historickými a přírodopisnými sbírkami. Barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie se sochami od O. Schweigla pochází z let 1718–21. Barokní kaple sv. Martina s přičleněnou věží byla postavena koncem 17. století.Poblíž připojené obce Bohuslavice, ležící na rozhraní Chřibů a Ždánského lesa, bylo nalezeno sídliště ze starší doby kamenné a zbytky středověké tvrze.

Kyjov je také významným národopisným centrem. Pravidelně se tu koná například v únoru fašaňková obchůzka s chasou a maskami nebo v listopadu Martinské hody. Největší akcí, která se koná jednou za 4 roky je ale národopisný festival Slovácký rok s bohatými doprovodnými programy. Tato akce patří k nejstarším a nejznámějším akcím svého druhu v České republice. V průběhu tří srpnových dnů proběhne jarmark, stavění a kácení máje a vrcholem akce je nedělní Jízda králů s krojovaným průvodem z celého Slovácka. Poslední Slovácký rok se uskutečnil v roce 2007, ale i v mezidobích se tady konají folklórní přehlídky.

V blízkosti připojené obce Bohuslavice se nachází zajímavá přírodní památka Bohuslavické stráně s teplomilnou vegetací.

Odkaz: http://www.mestokyjov.cz