Lovčice

Rozloha 1646 ha, 795 obyvatel (k 1.1.2012 dle MV ČR)

Obec Lovčice se nachází na okraji Ždánického lesa asi 2 km na východ od Ždánic a 8 km severozápadně od Kyjova. První stopy lidského osídlení na tomto území spadají do doby neolitu. První zmínka o obci pochází z roku 1131, první písemný doklad z roku 1263. V 16. století připadla obec ždánickému panství. Nad vsí stával panský vodní mlýn, dnes se v obci nachází rybník. Do současnosti se dochovalo pálení dřevěného uhlí, ale místo původních milířů se nyní pálí v ocelových kruhových pecích. Malebný obraz obce dotváří kostel sv. Petra a sv. Pavla, postavený v novorománském slohu v roce 1805. V říjnu se v Lovčicích konají tradiční krojované hody s věncem. Z přírodních zajímavostí stojí za zmínku přírodní rezervace U Vrby chránící část původního dubo-bukového lesa o stáří 160 let. Katastrem obce prochází naučná turistická stezka Ždánickým lesem.

Odkaz: http://www.lovcice.cz