Modernizace technologického zařízení na výrobu vína

Nositel projektu: 
Svatopluk Kalábek
Obec: 
Hovorany
Celková částka: 
1 159 300 Kč
Výše dotace: 
579 650 Kč
Rok zahájení: 
2010
Rok ukončení: 
2011
Typ organizace: 
Podnikatelský subjekt
Název programu: 
Leader 2007-2013
Výzva č.: 
3
Fiche: 
1. Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským pro