Monitoring projektů obcí

Na základě poptávky obcí zavádíme novou službu - Monitoring projektů obcí. Po vyplnění následujícího formuláře budeme evidovat Vaše projekty do doby jejich realizace a budeme Vás informovat o potenciální dotační či grantové podpoře, která se bude k Vašim projektům vázat.

Máte-li připravený projektový záměr, který se chystáte financovat vícezdrojově (z krajských, národních či evropských dotací) neváhejte formulář vyplnit.

Formulář Monitoring Projektů obcí

Vepište název Vámi zamýšleného projektu
Stručně charakterizujte projekt
Vepište částku očekávaných finančních nákladů projektu v tis. Kč - do pole vepisujte pouze číselnou hodnotu
Vyberte, jak je pro Vás důležité zrealizovat projekt v předpokládnaném termínu realizace
Vyberte z nabízených možností ty, které charakterizují připravenost Vašeho projektu
Zadejte předpokládané datum začátku realizace projektu
Zadejte datum předpokládaného konce projektu
Vepište jméno a příjmení osoby, kterou budeme moci kontaktovat v případě zjištění potencíálních zdrojů financování pro Váš projekt
Vepište emailovou adresu kontaktní osoby
Vepište telefoní číslo kontaktní osoby
Vepiš ANO, v případě, že je projekt v období přípravy na podání žádosti a čeká se, zda bude projekt zrealizován
Vepiš ANO v případě, že byl projekt zrealizován