Vaše náměty na projekt

Máte-li náměty na další projekty, které by mohla naše MAS zrealizovat v území, vyplňte následující formulář. Uvítáme každý podnět a budeme o něm diskutovat.

Vepište název Vámi zamýšleného projektu
Stručně charakterizujte projekt
Vepište částku očekávaných finančních nákladů projektu
Zadejte termín začátku projektu