Nechvalín

Rozloha 423 ha, 360 obyvatel (k 1.1.2012 dle MV ČR)

Vinařská obec Nechvalín leží na okraji Ždánického lesa asi 5 km severozápadně od Kyjova. Území obce bylo osídleno již na počátku našeho letopočtu, jak o tom svědčí archeologické nálezy hrobů z doby laténské. V krajině jsou dosud patrné mohutné valy venkovského raně feudálního sídla drobného velmože z 9. století. Ves se uvádí poprvé ve falzu zakládací listiny vizovického kláštera z poloviny 14. století, ale datované rokem 1261. Z poloviny 16. století pochází hradisko a pustá tvrz, dříve střežící obchodní cesty Brno – Vídeň. Z místních pamětihodností můžeme zmínit kapli sv. Kateřiny se dvěma zvony, která pochází z roku 1891.
V Nechvalíně se pravidelně pořádají fašankové zábavy.

Odkaz: http://www.nechvalin.cz