Nenkovice

Rozloha 656 ha, 457 obyvatel (k 1.1.2012 dle MV ČR)

Obec Nenkovice leží v podhůří Ždánického lesa asi 8 km západně od Kyjova. První zmínka o obci pochází ze 12. století, ve 14. století jsou Nenkovice majetkem kláštera v Pustiměři, v 16. století přechází pod ždánický velkostatek. Sgrafita Jano Köhlera zdobí cihlovou zvonici z roku 1912, památkou je i obecní kašna z r. 1899. Na území obce je velké množství drobných sakrálních objektů. Z místních tradic se dodržují zejména hody v srpnu. Na katastru obce se nachází cenné přírodní rezervace Sovince a Syslovce se vzácnými druhy stepních rostlin.

Odkaz: http://www.nenkovice.cz