Pořízení pásového rypadla

Nositel projektu: 
C-Services s.r.o.
Obec: 
Kyjov
Celková částka: 
800 000 Kč
Výše dotace: 
360 000 Kč
Rok zahájení: 
2022
Rok ukončení: 
2022
Typ organizace: 
Podnikatelský subjekt
Název programu: 
Program rozvoje venkova
Výzva č.: 
8
Fiche: 
14. Zakládání a rozvoj malých a mikropodniků

Předmětem projektu je pořízení pásového rypadla pro využití při stavební činnosti žadatele. Díky pořízení pásového minirypadla dojde ke zefektivnění podnikatelské činnosti a zvýšení konkurenceschopnosti firmy C-Services s.r.o.. Firma bude moci efektivněji pracovat a zrychlit tím proces výstavby.