Propagace MAS

Pro žadatele, kteří v žádosti o dotaci získali body za preferenční kritérium s názvem: "Projekt zahrnuje propagační opatření MAS", u něhož se hodnotilo zahrnutí propagace MAS, které žadatel popsal v Žádosti o dotaci, mimo povinnou propagaci projektu, minimálně po dobu realizace projektu, jsme připravili:

A) Propagaci MAS na webové stránky - pokud jste si v žádosti o dotaci vybrali propagaci na webových stránkách, vyberte si jeden z následujích dvou obrázků a umístěte jej na Vaše webové stránky.

B) Propagaci MAS na místo realizace projektu -pokud jste si v žádosti o dotaci vybrali propagaci formou plakátu v místě realizace projektu, stáhněte si následující šablonu, doplňte do ní název Vašeho projektu, uložte soubor do Pdf., vytiskněte a vyvěste v místě realizace projektu.

Připravili jsme pro Vás také samolepky s povinnou propagací PRV. Samolepky si můžete vyzvednou v kanceláři MAS.

 

Náhledy propagace na webové stránky: