NAJDĚTE KLÍČ KE SVÉMU POTENCIÁLU

Dne 23. 11. 2017 se od 10:00 do 14:00 hodin v Kyjově ve velké zasedací místnosti v přízemí Radnice Kyjov uskuteční 4 hodinový workshop osobnostního rozvoje, který se věnuje hledání odpovědí na otázky:

Worshop je pro starosty, zaměstnance obcí, ředitele a zaměstnance škol z ORP Kyjov zdarma.

Na seminář se můžete přihlásit v následujícím formuláři, nebo na tel. čísle 775 766 469.  Rádi bychom přihlášené požádali, aby si s sebou na seminář přinesli vyplněný dotazník týmové role a klíč týmové role (pro stažení níže), se kterým se na semináři bude dále pracovat.

Zájem o školení

Do poznámky vypište jména osob jednotlivě.