Rozvojové potenciály mikroregionu Moštěnka

25. 5. 2018 od 8:30h, v Obecním úřadu obce Hýsly - zasedací místnost

PRŮBĚH AKCE:

1. část (60 min) - INICIACE

V průběhu této části vysvětlíme zobecněné zkušenosti z práce pro MPSV ČR, stejně jako dosavadní praktické a teoretické výstupy mezioborové platformy Neolokátor. Součásti iniciace bude také ukázka ze speciálního software programu IPOM.XYZ.

2. část (60min) - JEDINEČNÉ POTENCIÁLY MÍSTA

Zde budeme prezentovat konkrétní ukázky deseti rozvojových potenciálu, vždy po dvojici z těchto oborů: architektura, přírodní vědy, historie místa, sociální geografie a kulturní antropologie. Za každý obor bude vybrán jeden potenciál z intravilánu a krajiny.

3. část (120min) – WORKSHOP

Základním prvkem bude diskuze nad interaktivní mapou dané lokality. Místní aktéři by měli postupně rozvinout a doplnit navržené rozvojové potenciály z části č. 2. Výsledkem pak bude záznam, který může sloužit jako podklad pro případné další pracovní setkání.

LEKTOR: MgA.Bc. Jan Trejbal

Zájem o školení

Do poznámky vypište jména osob jednotlivě.