Skoronice

Rozloha 543 ha, 538 obyvatel (k 1.1.2012 dle MV ČR)

Obec Skoronice leží na říčce Hruškovici asi 4 km jihovýchodně od Kyjova. Historie obce Skoronice sahá do počátku 14. století. Po třicetileté válce byla obec znovu osídlena převážně osadníky německého původu ze statku milotického pána Gabriela Serényiho v Kunvaldu. Vinohradnictví má v obci tradici od poloviny l8. stol. Vinná réva se pěstovala na viničním kopci, ponejvíce odrůdy Lambart, Muškatel a Ryzlink. V obci se zachovávají lidové tradice, jako jsou fašank s průvodem maškar, válením dýně a zakopáváním basy, stavění máje, tradiční slovácké hody nebo jízda králů. Známá je také zářijová Skoronská pouť. V obci působí ochotnický divadelní spolek.

Odkaz: http://www.skoronice.cz