Stavěšice

Rozloha 495 ha, 359 obyvatel (k 1.1.2012 dle MV ČR)

Vinařská obec Stavěšice leží v dolině mezi Strážovicemi a Nenkovicemi, 8 km západně od Kyjova. První zmínka o obci pochází z roku 1389, ale obec je staršího data, o čemž svědčí archeologické nálezy. Majitelé obce se z počátku střídali, v roce 1492 přešla obec pod pány ze Zástřizl, kteří ji vlastnili až do roku 1687, s přestávkou v letech 1550–83. Obec patřila zpočátku pod svatobořické panství a od roku 1692 byla trvale připojena k milotickému panství. Dalšími majiteli tohoto panství, kteří je drželi nejdéle, byli Serenyiové v letech 1692–1811 a Seilernové v letech 1888–1945. Největší pamětihodností v obci je kaple sv. Floriána postavená v roce 1730 a opravená v letech 1998–99. Severovýchodně od obce se nachází soustava čtyř malých vodních nádrží s revitalizačním charakterem, nad obcí biokoridor s protierozní funkcí.

Odkaz: http://www.stavesice.eu/