Strážovice

Rozloha 602 ha, 568 obyvatel (k 1.1.2012 dle MV ČR)

Vinařská obec Strážovice leží pod zalesněným strážovským kopcem Babí lom (417 m) 7 km západně od Kyjova. Na strážovském kopci byly drženy strážné posádky, které dávaly okolnímu lidu znamení o blížícím se nebezpečí, odtud snad pochází i název obce. První písemné zprávy jsou uváděny již z roku 1131, v listině olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka. Hlavními pamětihodnostmi obce je zámeček vystavěný v letech 1751–1753 a původně zámecká kaple, nyní farní kostel Nejsvětější Trojice. Z kulturních tradic se dochovaly krojované hody
(v listopadu) a Kateřinská zábava. Ve Strážovicích žil od roku 1926 až do své smrti v roce 1941 akademický malíř Jano Köhler. Za pozornost stojí jeho hrob s pomníkem, který si za života sám zhotovil. Jedná se o mozaikový obraz Madony. Rodákem Strážovic je malíř a scénograf profesor Ladislav Schovanec (1941), člen Mezinárodní akademie literatury, věd a umění "Greci-Marino", žijící v Paříži.

Odkaz: http://www.strazovice.cz