Svatobořice-Mistřín

Rozloha 2311 ha, 3572 obyvatel (k 1.1.2012 dle MV ČR)

Tato významná vinařská obec leží asi 3 km jižně od Kyjova. Obec vznikla v roce 1964 sloučením dvou samostatných obcí. Území obce bylo osídleno již ve starší době kamenné. Početné archeologické nálezy pocházejí z mladší doby kamenné, bronzové, železné, římské, stěhování národů i ze středověku. Svatobořice jsou osadou starší než Mistřín, avšak nejstarší záznam je až z roku 1349. Podle pověsti byly Svatobořice městem a nazývaly se Červené město. První zmínka o Mistříně pochází ze 13. století, kdy král Přemysl Otakar I. udělil různá privilegia panství a klášteru velehradskému. Za česko-uherské války byl původní Mistřín zpustošen a jeho obyvatelé založili Nový Mistřín. O Novém Mistříně existuje písemný záznam už okolo roku 1536. V třicetileté válce byla obec podruhé úplně zničena. V obci je barokní kostel z roku 1743, socha sv. Floriána z roku 1745, dílo vídeňského sochaře J. K. Schietterera, který vytvořil sochařskou výzdobu před milotickým zámkem, sousoší sv. Anny z roku 1791 od jeho žáka Ondřeje Schweigla, sochaře z Brna. Dvě kamenné hlavy s podobou starořímského boha Januse se dvěma tvářemi z poloviny 17. století – "svatoborské opice". Nejstarší dochovanou stavbou v obci je zvonice z roku 1719. U silnice směrem k Dubňanům je sousoší Nejsvětější Trojice
z 2. poloviny 18. století. Na místě dnešní textilky stával za druhé světové války internační tábor pro občany židovského a romského původu z Protektorátu i ze Slovenska, odkud byli v roce l942 přesunuti do Osvětimi, kde většina zahynula. Stálá výstava prací vězňů je nyní v základní škole. Z místních akcí připomeňme březnový košt vín a červencový mezinárodní folklórní festival.

Odkaz: http://www.svatoborice-mistrin.cz