Těmice

Rozloha 379 ha, 896 obyvatel (k 1.1.2012 dle MV ČR)

Vinařská obec Těmice leží v údolí Ořechovského potoka asi 10 km východně od Kyjova. První písemné zprávy o obci pocházejí z roku 1371. Obec dostala své jméno po feudálu Janovi z Témů roku 1264. Rod Témů je držel asi do roku 1397, pak se zde vystřídalo několik majitelů (např. Bolka z Dobročkovic, Jan z Moravan, Hynek ze Žampachu a Hluku, Onsik z Bílovic, klášter Velehrad). Bezohlednost císaře Ferdinanda II. po bitvě bělohorské pocítila i obec Těmice. Obyvatelstvo věrno víře podobojí se vystěhovalo a tím vesnice zpustla. K historickým památkám obce patří kamenný kříž z roku 1801 a žudro na lidovém domě z poloviny 19. století. Kulturní život v obci je poměrně bohatý. V březnu se koná košt vína, v září vinobraní, v listopadu na sv. Kateřinu tradiční “krojované hody s věncem a káčery“.

Odkaz: http://www.temice.cz