Informace

Tady najdete různé dopňující informace:

Třídnické hodiny

Třídnické hodiny poskytují možnost pracovat se vztahy uvnitř třídy. V jakékoli třídě dochází každý den k mnoha událostem, které ovlivňují vztahy žáků k sobě navzájem, ke své třídě jako celku a zprostředkovaně ke škole. Třídnické práce by měly s těmito vztahy pracovat a rozvíjet další osobnostní či sociální dovednosti žáků. V třídnických hodinách se dají vyřešit mnohé aktuální problémy třídy. Necháme-li žáky pravidelně sdělovat, co se jim ve třídě líbí a co ne, vede to k tomu, že se podaří podchytit a často i vyřešit řadu problémů, které jinak mohou často přerůst do neřešitelných rozměrů.

Třídnická hodina jako "efektivní porada týmu" může mít mnoho podob. Proč ji dělat? Jak ji vést? Jakou může mít strukturu? Metody a techniky, které můžeme při vedení třídnické hodiny využít? Kompetence šéfa (třídního učitele) pro vedení třídnické hodiny. Trocha teorie, trocha praxe a užitečná diskuze, to bude náš miniseminář o třídnických hodinách.

Místo konání: Základní škola Ježov (Ježov 50)

Čas: 13:00 - 16:00

Cílová skupina: Seminář je určen pedagogickým pracovníkům a všem zájemcům o tématiku a vzdělávání

Lektor:  Martin Bušina - manželský a rodinný psychoterapeut a supervizor. V současné době se věnuje oblasti sociálně-právní ochrany dítěte, supervizi a koučinku managementu, manažerskému vzdělávání v komerční oblasti. Realizuje výběrová řízení pomocí AC a rozvoji lidských zdrojů pomocí DC a to jak v komerční oblasti, tak v neziskových organizacích, školách, školských zařízeních a poradenských pracovištích. Pomáhá zavádět proces hodnocení zaměstnanců do různých organizací. 

Seminář je realizován z finanční podpory projektu MAP ORP Kyjov - vzdělávání v pohybu a pro účastníky je nabízen zdarma.

Pozvánka 

Podkladové materiály pro účastníky I.

Podkladové materiály pro účastníky II.

Fotodokumentace z akce

Hodnotící zpráva ze vzdělávací akce

Poznámky na flipchartech

Kapacita semináře je omezena, proto se prosím přihlašte prostřednictvím formuláře.