Věteřov

Rozloha 818 ha, 529 obyvatel (k 1.1.2012 dle MV ČR)

Obec Věteřov leží asi 6 km západně od Kyjova. Výšinné sídliště ze starší doby bronzové jižně nad obcí dalo název tzv. kultuře věteřovské, pro jejíž hrnčířské výrobky bylo typické zdobení dvojitou vlnovkou a dvěma šikmými čarami. Na katastru obce byly také nalezeny zbytky hradiště slovanského původu. První písemná zpráva o obci pochází z roku 1131, kdy osada ležící na křižovatce obchodních cest patřila břeclavskému arcijáhenství. Dominantou obce je kostel sv. Cyrila a Metoděje z roku 1900–1902, jenž byl postaven podle návrhu kyjovského architekta Gustava Sonnevenda. Secesní fara z roku 1909 je vyzdobena freskami Jano Köhlera a sochami Jana Mara. K dalším pamětihodnostem patří barokní kaple s lidovými prvky z 18. století obklopená vzrostlými lipami.

Odkaz: http://www.veterov.cz