Vracov

Rozloha 4440 ha, 4556 obyvatel (k 1.1.2012 dle MV ČR)

Město Vracov leží na severním okraji lesa Doubrava asi 7 km jihovýchodně od Kyjova a 12 km severně od Hodonína. Vracov byl založen počátkem 13. století. Název Vracov je původu velkomoravského nebo pozdějšího, základem je jméno Vrac, zdrobnělina utvořená od osobního jména Vratislav. Hospodářský význam obce byl v polovině 13. století tak velký, že Přemysl Otakar II. zapojil Vracov do nové správní organizace břeclavského kraje. Od 14. století byl součástí bzeneckého panství. K místním pamětihodnostem patří raně gotický kostel sv.Vavřince z poloviny 13. století, vyznačující se burgundsko-cicterciáckou architekturou s dochovaným presbytářem z roku 1240. Sochařská výzdoba pochází z dílny Ondřeje Schweigla. Nejstarší částí Vracova je Stará ulice (1604), Baráky (16.–17.stol). Radnice zřízena v roce 1863. Raritou města jsou staré habánské vinné sklepy. K cenným přírodním lokalitám v okolí města patří národní přírodní památka Váté písky a přírodní rezervace Oskovec I.

Odkaz: http://www.mestovracov.cz