Vracov - Zpevnění lesní cesty na Milotice

Nositel projektu: 
Město Vracov
Obec: 
Vracov
Celková částka: 
4 036 925 Kč
Výše dotace: 
1 909 800 Kč
Rok zahájení: 
2018
Rok ukončení: 
2020
Typ organizace: 
Obec
Název programu: 
Program rozvoje venkova
Výzva č.: 
3
Fiche: 
13. Lesnická infrastruktura

Předmětem projektu je zpevnění stávající lesní cesty 1.třídy (označení 1L) nacházející se ve východní části katastru města směrem na obec Milotice. Délka zpevňovaného úseku je 1061,67 m, šířka komunikace je dle stávajících silničních panelů, tj. 3,0 m. V řešeném úseku jsou tři výhybny umožňující bezpečné vyhnutí protijedoucích vozidel, k dalšímu vyhnutí souží sjezdy na lesní nezpevněné cesty. Začátek zpevnění je v napojení panelové lesní cesty na asfaltobetonovou místní komunikaci v obci, konec nově zpevněného úseku je v napojení další lesní cesty. 

Rekonstrukce vede ke zlepšení kvality a zvýšení hustoty lesních cest v katastrálním území Vracova. Díky realizaci projektu došlo k lepší přístupnosti části lesního komplexu lesní správy Města Vracov. Lesní cesta  umožňuje řádné obhospodařování lesních pozemků, provoz lesnické a požární techniky.