Žádovice

Rozloha 557 ha, obyvatel 766 (k 1.1.2012 dle MV ČR)

Obec Žádovice leží na Hruškovickém potoku asi 5 km východně od Kyjova. Dávné osídlení dokládají archeologické nálezy na tzv. Hradisku. První zmínka o obci pochází z roku 1131, kdy Žádovice patřily ke kostelu ve Spytihněvi, později se stala lénem olomouckého panství. Za pozornost stojí moderní kostel sv. Jana Nepomuckého z roku l996. V obci udržují tradiční masopustní zvyky s taneční zábavou s válením "na dýně" a během podzimu se tu konají tradiční hody.

Odkaz: http://www.obeczadovice.cz