Informace

Tady najdete různé dopňující informace:

Žákovské parlamenty

V rámci strategického plánování rozvoje vzdělávání v území Kyjovského Slovácka a obci Moravský Písek vzešel zájem o rozšíření konceptu žákovských parlamentů, které již v regionu fungují, ale je zde snaha podpořit vznik na dalších školách. Pro tento účel jsme zorganizovali setkání - úvodní seminář, který se uskuteční 30. listopadu 2017.

Termín konání: 30. listopadu 2017, 12:30-15:30  

Místo konání: Kyjov, velká zasedací místnost v přízemí radnice, Masarykovo náměstí 30/1, 697 01 Kyjov

Seminář je cílen pro začínající a budoucí koordinátory žákovských parlamentů z řad pedagogických pracovníků, ale vítání jsou všichni zájemci o téma. Žákovské parlamenty jsou prostředkem zavádění konceptu demokratizace do škol a tento seminář bychom rádi pojali jako úvodní setkání pro začínající koordinátory žákovského parlamentu, nadšence, kteří by do toho chtěli jít a zatím neví jak a všechny příznivce demokratických principů ve škole. 

Během semináře se budeme zabývat tématy: 

  • Cesta k efektivně fungujícímu parlamentu
  • Co vám fungující parlament může přinést?
  • Jak dobře koordinovat parlament?
  • Co všechno můžeme s parlamentem dělat?
  •  Sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe 

Seminář povede lektorka Mgr. Marie Holčíková, která je zástupcem ředitele na sídlištní škole, mentor, lektor CEDU a organizátor adaptačních kurzů. Tématem školních parlamentů se věnuje již 10 let: „Žákovský parlament je pro mě důležitou součástí školy. Dětem dává možnost podílet  se na chodu školy, přijímat zodpovědnost za své úspěchy i neúspěchy. Děti se učí komunikovat se spolužáky i s dospělými, překonávat překážky a spojovat častokrát zdánlivě nespojitelné skupiny.“

Vzdělávací akce je realizována z finanční podpory projektu MAP ORP Kyjov - vzdělávání v pohybu a pro účastníky je nabízen zdarma. 

Kapacita semináře je omezena, proto se prosím přihlaste prostřednictvím formuláře:

Pozvánka

Fotodokumentace

Hodnotící zpráva ze vzdělávací akce