Žeravice

Rozloha 700 ha, 1038 obyvatel (k 1.1.2012 dle MV ČR)

Vinařská obec Žeravice leží asi 8 km východně od Kyjova. První zmínka o obci pochází z roku 1235, v roce 1503 byly Žeravice povýšeny králem Vladislavem II. na městečko. Kolem roku 1538 zde sídlili čeští a moravští bratři, v obci se konaly bratrské synody – konsilia sedmi starších. Na synodě konané 26. dubna 1616 byl ordinován na kněze Jan Amos Komenský. V domku, kde byl ordinován, je nyní památník a expozice lidového umění a řemesel.
K dominantám obce patří barokní kostel z roku 1722 zasvěcený Stětí sv. Jana. Uprostřed kostela se nachází hrobka Marie Crestencie z Petrswaldu. Dále je v obci k vidění barokní hřbitovní kaple sv. Barbory, vysoký sloup se sousoším bičovaného Spasitele a vyřezávaný dřevěný kříž z roku 1791.

Odkaz: http://www.obeczeravice.cz