Zrealizované projekty

Název projektu Nositel Dotace (Kč) Celkem (Kč) Rok
POSEZENÍ NA VÝLETIŠTI Obec Skalka 144,000 160,000 2010
Pořízení vybavení kulturního centra Obec Sobůlky 353,702 750,000 2010
Pořízení mobilního vybavení na kulturní a společenské akce Obec Vřesovice 45,000 50,000 2010
Pohled na svět od hlavy koně Jezdecký klub TEREZA Nechvalín 138,002 153,336 2013
Podpora společenského dění na Bzenecku Mikroregion Bzenecko 345,081 383,424 2012
Pod jednou střechou Římskokatolická farnost Domanín 630,000 700,000 2010
Pietní místo - Kříž u lípy Svobody OBEC OSTROVÁNKY 75,289 90,973 2009
Paster na výrobu hroznové šťávy PETR BUNŽA 208,000 416,000 2013
Oživení "Liďáku" Obec Vlkoš 300,530 333,923 2009
Otevřená náruč pro setkávání Obec Násedlovice 468,749 628,234 2010
Oprava schodiště u kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Vlkoši Římskokatolická farnost Vlkoš u Kyjova 656,370 729,301 2009
Oprava fary v Šardicích Římskokatolická farnost Šardice 217,620 241,800 2012
Oprava a modernizace budovy občanského sdružení Aeroklub Kyjov Aeroklub Kyjov, občanské sdružení 159,300 177,000 2009
OPRAVA SBORU J.A.KOMENSKÉHO VE BZENCI - druhá etapa Náboženská obec Církve čs husitské ve Bzenci 231,706 257,452 2009
Oprava sboru J.A.Komenského Náboženská obec Církve čs husitské ve Bzenci 357,688 397,500 2008
Olšovské dědictví Město Bzenec 78,480 87,200 2013
Obnova veřejné zeleně Obec Skalka 161,100 179,000 2008
Obnova interiéru v kostele "Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje". Římskokatolická farnost Kyjov 574,579 638,422 2010
Obnova fresky Jano Köhlera na budově fary v Lovčicích Římskokatolická farnost Lovčice u Kyjova 60,300 67,000 2008
Obnova dvou venkovských muzeí ve Vracově. Podpora kulturního dědictví, místních tradic a folkloru Město Vracov 187,500 208,334 2013
Obnova drobných sakrálních staveb jako místa poznání historie a místa setkávání Obec Moravský Písek 246,732 352,475 2013
Obecní knihovna - svět informací pro všechny Obec RATÍŠKOVICE 713,700 793,000 2010
Nevíme, po čem chodíme aneb i malé dědiny měly velké dějiny... Obec Dražůvky 434,999 483,333 2012
Nákup vybavení pro malokapacitní ubytovací zařízení MG CENTRUM s.r.o. 494,454 824,090 2011
Nákup vybavení kuchyně pro malo-kapacitní stravovací zařízení MG CENTRUM s.r.o. 303,597 505,996 2013
Nákup vybavení a potřeb pro sportovní vyžití v Kyjově LONE - ZEMĚDĚLSKÁ SPOLEČNOST, spol. s r.o. 479,358 798,930 2009
Nákup sportovních pomůcek a potřeb pro hendicapované sportovce TJ Jiskra Kyjov 88,200 98,000 2012
Nákup manipulační techniky - teleskopického nakladače RADIM BÁBÍČEK 600,000 1,000,000 2013
Na pyramidu už nemusíme do Egypta! JORDÁNEK 378,000 420,000 2011
Muzeum vína P. Františka Webera - rytíře Božího hrobu (I. fáze) Sv. Ignác s.r.o. 618,765 951,947 2012

Stránky