Cesta k práci na Kyjovsku

Nositel projektu: 
Okresní hospodářská komora Hodonín
Obec: 
ORP Kyjov
Celková částka: 
3 399 313 Kč
Výše dotace: 
2 889 416 Kč
Rok zahájení: 
2020
Rok ukončení: 
2022
Typ organizace: 
Nezisková organizace
Název programu: 
Operační program Zaměstnanost
Výzva č.: 
10
Fiche: 
28. Podpora zaměstnanosti regionu

POPIS V PŘÍLOHÁCH PROJEKTU