Kulturně – historická společnost Bohuslavice z.s.

Členství v zájmových skupinách: 
kultura, historie a duchovní odkaz
Zástupce: 
Mgr. Bc. Ondřej Celý