Proběhl Workshop na téma „Na co si dát pozor při realizaci Šablon“

Dne 28. 3. 2017 proběhl pod vedením pana Mgr. Jiřího Hrubého v kanceláři MAS workshop pro školy zapojené do realizace Šablon. Setkání se zúčastnilo 12 škol z území MAS, které byly seznámeny s důležitými informacemi, které je potřeba znát pro bezproblémovou realizaci projektu. Každý z účastníků dostal prostor pro získání odpovědí na vlastní dotazy. Informace na co nezapomenou při realizaci projektu získáte z následujícího odkazu - článek. Prezentaci k workshopu si můžete prohlédnout pod následujícím odkazem - Prezentace.  Na stránkách MŠMT k výzvě - naleznete také odkaz na vzory příloh ke správě o realizaci.

Další poptávané materiály na worshopu:

Náročnější otázky a odpovědi ze semináře:

1)     Lze, aby v rámci aktivity I/3.3 Odborně tematické setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ byl jedním z externích odborníků ředitel ZŠ a MŠ a vedl setkání ve své MŠ?

Odpověď MŠMT: Při realizaci šablony I/3.3 Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči školy dětí v MŠ musí vést setkání externí pracovník. Nesmí to být ředitel MŠ.

2)     Aktivita I/1.5. Chůva – personální podpora MŠ – Škola má zvolenu tuto šablonu na 16 měsíců. Může uzavřít ředitel s chůvou pracovní smlouvu na dobu 20 měsíců? V případě, že v projektu ušetří nějaké prostředky, může je použít na uhrazení zbylých čtyř měsíců úvazku chůvy?

Odpověď MŠMT: Pokud Vám zbydou finanční prostředky v rámci projektu je možné chůvu zaměstnati na delší dobu než jí máte navolenu v šablonách. Vykazovat MŠMT budete chůvu pouze za 16 měsíců. 

3)     Aktivita I/1.5. Chůva – personální podpora MŠ – Škola zvolila tuto šablonu na dobu 12 měsíců, v MŠ však v měsících červenec a srpen neprobíhá výuka, může ředitel zaměstnat chůvu na 10 měsíců a po prázdninách na zbývající dva měsíce?

Odpověď MŠMT: U chůvy není podmínka 12 ti po sobě jdoucích měsíců. Je možné chůvu zaměstnat do prázdnin a poté zase až po prázdninách.