Informace

Tady najdete různé dopňující informace:

Zpráva s varováním

Tento formulář je uzavřený.

Seminář - Hodnocení zaměstnanců

Seminář "Hodnocení zaměstnanců" vychází z nového paradigmatu manažerské práce současné doby, kdy je trendem orientovat se na lidi, kteří jsou schopni vytvořit si sami zadání. Orientace na zaměstnance schopné nasazení, lidi jdoucí za vítězstvím, lidi, pro které je jejich práce hodnotou a spatřují v ní možnost seberealizace. V neposlední řadě na lidi, kteří mají pevný bod sami v sobě (principy, hodnoty) a na lidi schopné týmové práce a synergie. 

Témata semináře:

  • manažerská integrita
  • trojrole manažera
  • motivace, zabudovaný systém zpětných vazeb
  • AC a DC v podmínkách školy *
  • hodnotící pohovory
  • možnosti on-line diagnostiky pro zaměstnance

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Assessment Centrum (AC) je metoda založená na pozorování účastníků výběrového řízení v navozených modelových situacích a následném porovnání jejich znalostí, schopností a dovedností s požadavky na výkon konkrétní pracovní pozice. Slouží k výběru zaměstnance na konkrétní pozici; Development centrum (DC) je stejná metoda jako AC, neslouží však k výběru, ale ke zmapovaní potenciálu a k plánování dalšího rozvoje zaměstnance. Výstupem z AC a DC jsou zprávy pro každého účastníka, které jsou podkladem pro individuální konzultace s účastníky, a souhrnná zpráva pro zadavatele.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Termín konání: 7. září 2017, 14:30-17:30

Místo konání: Kyjov, velká zasedací místnost v přízemí radnice Kyjov 

Cílová skupina: ředitelé mateřských a základních škol, vedení školy a další zájemci o téma

Lektor: Martin Bušina - manželský a rodinný psychoterapeut a supervizor. V současné době se věnuje oblasti sociálně-právní ochrany dítěte, supervizi a koučinku managementu, manažerskému vzdělávání v komerční oblasti. Realizuje výběrová řízení pomocí AC a rozvoji lidských zdrojů pomocí DC a to jak v komerční oblasti, tak v neziskových organizacích, školách, školských zařízeních a poradenských pracovištích. Pomáhá zavádět proces hodnocení zaměstnanců do různých organizací. 

Seminář je realizován z finanční podpory projektu MAP ORP Kyjov - vzdělávání v pohybu a pro účastníky je nabízen zdarma.

Kapacita semináře je omezena na 15 účastníků, proto se prosím přihlašujte prostřednictvím formuláře.