Zapojení komunity 2021-2027

Setkání s NNO 1. a 2. vlna

Setkání zástupců zaměstnanců CLLD a Výkonné rady k přípravě strategie CLLD 2021 - 2027

Komunitní plánování děkanát Kyjov

Seminář Místní ekonomika jako děravé vědro aneb LEPENÍ DĚR

Analýza problémů a potřeb v oblasti regionílního školství

Pracovní skupiny Cestovní ruch

Příprava strategie - komunitní projednání

Veřejné projednání

Setkání mikroregionů k přípravě nového programového období 2021+

Online komunitní projednání

Sběr podnětů v rámci připomínkování Návrhu strategie CLLD 2021 - 2027