Zapojování komunity do přípravy strategie

Informační kampaň

 • Setkání s podnikateli

a) program setkání

b) facilitační plán

c) pozvánka a prezenční listina

d) vzor dotazníkového šetření

Zahájení tvorby strategie

 • Babí lom

a) fotografie

b) dokumenty

 • Bzenecko

a) fotografie

b) dokumenty

 • Hovoransko

a) fotografie

b) dokumenty

 • Moštěnka

a) fotografie

b) dokumenty

 • Nový Dvůr

a) fotografie

b) dokumenty

 • Podchřibí

a) fotografie

b) dokumenty

 • PS obce

b) dokumenty

 • PS podnikání

b) dokumenty

 • PS sociální a školství

b) dokumenty

 • PS volnočasové aktivity

b) dokumenty

 • PS zemědělství

b) dokumenty

 • Řídící a pracovní skupina

b) dokumenty

 • Ždánicko

a) fotografie

b) dokumenty

Zapojení dětí a mládeže