"Za zdravé Šardice, z.s."

Členství v zájmových skupinách: 
příroda a krajina
Zástupce: 
Mgr. Hana Švandelková