OPZ

V rámci komunitně vedeného místního rozvoje je možno předkládat projekty do Operačního programu zaměstnanost ČR pro období 2014–2020. Projekty podané do výzev MAS Kyjovské Slovácko v pohybu mohou směřovat do těchto opatření OPZ:

  • Prorodinná opatření
  • Sociální podnikání - zaměstnávání a sociální začleňování osob znevýhodněných na trhu práce
  • Podpora aktivit sociálních služeb a komunitního rozvoje
  • Podpora zaměstnanosti regionu

Bližší informace k podporovaným aktivitám a zaměření projektů naleznete v Programovém rámci OPZ v SCLLD regionu Kyjovské Slovácko na období 2014 - 2020 ve strategické části dokumentu od str. 112.

Aktuální výzva OPZ

V současné době je vyhlášena 2., 3., 4 a 5 Výzva OPZ. U 1. výzvy OPZ probíhá administrativní kontrola žádosti. První výzvu zaměřenou na podporu Dětských skupin naleznete zde. Druhou výzvu zaměřenou na podporu Příměstských táborů naleznete zde. Třetí výzvu zaměřenou na podporu sociálního podnikání naleznete zde. Čtvrtou výzvu zaměřenou na podporu sociálních služeb naleznete zde.  Další výzvy se budeme snažit vyhlásit dle hamonogramu výzev OPZ.

Příručky a manuály usnadňující podávání žádostí o dotace pro OPZ