1. Výzva OPZ

Ukončení výzvy

Výzva byla ukončena z důvodu nesplnění kritérií hodnocení přijaté žádosti. V brzké době bude vyhlášena nová výzva na podporu Dětských skupin.

Administrativní kontrola

Seznam přijatých žádostí o dotaci v 1. výzvě OPZ naleznete pod následujícím odkazem: Seznam přijatých žádostí. Dokument obsahuje pouze povinně zveřejňované informace MAS.

Od 28.5.2018 do 10. 7. 2018 bude probíhat administrativní kontrola žádostí.

Informace k Výzvě

 Místní akční skupina Kyjovské Slovácko v pohybu, z.s., IČO 26659778 (dále také jen „MAS“) vyhlásila dne 26. 3. 2018 výzvu MAS k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost.
  • číslo výzvy MAS: 504/03_16_047/CLLD_16_01_079
  • Název výzvy MAS:
    Výzva MAS Kyjovské Slovácko v pohybu, z.s. – Prorodinná opatření – Dětské skupiny – 1. Výzva

Datum vyhlášení výzvy MAS - 26. 03. 2018

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu - 26. 03. 2018, 4:00 hodin

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu - 28. 05. 2018, 12:00 hodin

Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat - 24 měsíců

Finanční alokace výzvy (rozhodná pro výběr projektů k financování): 2 000 000 CZK

Více informací se dozvíte v dokumentu výzvy - 1. Výzvy ke stažení v pdf.

Nebo přílohách výzvy:

Pravidla pro žadatele a příjemce:

Pro žádosti o podporu a následně také pro realizaci podpořených projektů platí pravidla obsažená v:

  • Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (odkaz na elektronickou verzi: https://www.esfcr.cz/file/9002/)
  • Specifické části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ pro projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady (odkaz na elektronickou verzi: https://www.esfcr.cz/file/9003/)

Řídicí orgán je oprávněn pravidla v průběhu této výzvy MAS i během realizace projektů podpořených v rámci této výzvy aktualizovat. Aktuální verze těchto dokumentů jsou vždy k dispozici na: https://www.esfcr.cz/dokumenty-opz Aktualizace pravidel není změnou této výzvy MAS

Dne 25. 5. 2018 došlo k aktualizaci obecné i specifické části pravidel OPZ. Novou verzi pravidel naleznete pod následujícím odkazem:https://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-opz

Příručky a manuály usnadňující podání žádosti

Příručky a manuály usnadňující podání žádosti o dotaci nalezete pod následujícím odkazem v druhé polovině stránky: https://www.kyjovske-slovacko.com/cs/opz

Pozvánka na seminář

Seminář pro 1. výzvu OPZ se uskuteční dne 12. 4. 2018. od 14:00. hodin v kanceláři Kyjovského Slovácka v pohybu na Masarykově náměstí 13/14, Kyjov. Program a bližší informace k semináři naleznete pod následujícím odkazem:

Kontakt na vyhlašovatele výzvy MAS:

Adresa vyhlašovatele: Masarykovo náměstí 13/14, Kyjov 69701

Kontaktní místo: Kancelář MAS, Masarykovo náměstí 13/14, Kyjov 69701

Spojení na vyhlašovatele (e-mail, telefon): e-mail: kancelar@kyjovske-slovacko.com; tel.: 518 610 180