10. Výzva OPZ

Modifikace Výzvy č. 1

Modifikace výzvy se týká - Změny prodloužení nejzazšího data pro ukončení realizace projektu z 31. 12. 2022 na 30. 6. 2023 je realizována z důvodu, že část období pro realizace byla výrazně ovlivněna pandemií Covid 19. Příjemci nemuseli mít dostatečný časový prostor na realizaci aktivit, které vyžadovaly osobní setkání, prezenční vzdělávání apod. Prodloužení Výzvy umožní žadatelům aktivity zrealizovat nyní.

Výsledek výběru projektů 10. výzvy OPZ

S výsledky výběru projektů 10. Výzvy OPZ se můžete seznámit pod následujícími odkazy:

Výsledek věcného hodnocení 10. výzvy OPZ

S výsledky věcného hodnocení 10. Výzvy OPZ se můžete seznámit pod následujícími odkazy:

Administrativní kontrola

Seznam přijatých žádostí o dotaci v 10. výzvě OPZ naleznete pod následujícím odkazem: Seznam přijatých žádostí. Dokument obsahuje pouze povinně zveřejňované informace MAS.

Od 17.1.2020 do 27. 2. 2020 bude probíhat administrativní kontrola žádostí.

Informace k Výzvě

Místní akční skupina Kyjovské Slovácko v pohybu, z.s., IČO 26659778 (dále také jen „MAS“) vyhlašuje dne 28. 8. 2019 výzvu MAS k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

  • číslo výzvy MAS: A22/03_16_047/CLLD_16_01_079
  • Název výzvy MAS:
    Výzva MAS Kyjovské Slovácko v pohybu, z.s. -Podpora zaměstnanosti - 10. Výzva

Datum vyhlášení výzvy MAS - 28. 8. 2019; Datum zahájení příjmu žádostí o podporu - 28. 8. 2019, 4:00 hodin; Datum ukončení příjmu žádostí o podporu - 17. 01. 2020, 12:00 hodin; Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat - 36 měsíců; Finanční alokace výzvy (rozhodná pro výběr projektů k financování): 3 500 000 CZK

Více informací se dozvíte v dokumentu výzvy - 10. Výzva ke stažení v pdf.

Nebo přílohách výzvy:

Pravidla pro žadatele a příjemce:

Pro žádosti o podporu a následně také pro realizaci podpořených projektů platí pravidla obsažená v:

Řídicí orgán je oprávněn pravidla v průběhu této výzvy MAS i během realizace projektů podpořených v rámci této výzvy aktualizovat. Aktuální verze těchto dokumentů jsou vždy k dispozici na: https://www.esfcr.cz/dokumenty-opz Aktualizace pravidel není změnou této výzvy MAS

Příručky a manuály usnadňující podání žádosti

Příručky a manuály usnadňující podání žádosti o dotaci nalezete pod následujícím odkazem v druhé polovině stránky: https://www.kyjovske-slovacko.com/cs/opz

Pozvánka na seminář

Seminář pro 10. výzvu OPZ se uskuteční dne 17.9.2019 od 14:00. hodin v kanceláři Kyjovského Slovácka v pohybu na Masarykově náměstí 13/14, Kyjov. Program a bližší informace k semináři naleznete pod následujícím odkazem:

Kontakt na vyhlašovatele výzvy MAS:

Adresa vyhlašovatele: Masarykovo náměstí 13/14, Kyjov 69701

Kontaktní místo: Kancelář MAS, Masarykovo náměstí 13/14, Kyjov 69701

Spojení na vyhlašovatele (e-mail, telefon): e-mail: kancelar@kyjovske-slovacko.com; tel.: 518 610 180