11. Výzva OPZ

Změna Výzvy

V důsledku možnosti podpořit projekty ze zásobníku projektů jsme provedli změnu výzvy, jejíž obsahem bylo navýšení alokace výzvy a posun nejzazšího termínu ukončení fyzické realizace. Nové znění výzvy naleznete v následujícím odkaze: Aktuálně platná Výzva č. 11.

Výsledek výběru projektů 11. výzvy OPZ

S výsledky výběru projektů 11. Výzvy OPZ se můžete seznámit pod následujícími odkazy:

Výsledek věcného hodnocení 11. výzvy OPZ

S výsledky věcného hodnocení 11. Výzvy OPZ se můžete seznámit pod následujícími odkazy:

Administrativní kontrola

Seznam přijatých žádostí o dotaci v 11. výzvě OPZ naleznete pod následujícím odkazem: Seznam přijatých žádostí. Dokument obsahuje pouze povinně zveřejňované informace MAS.

Od 29.11.2019 do 15. 1. 2020 bude probíhat administrativní kontrola žádostí.

Informace k Výzvě

Místní akční skupina Kyjovské Slovácko v pohybu, z.s., IČO 26659778 (dále také jen „MAS“) vyhlašuje dne 24. 9. 2019 výzvu MAS k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

  • číslo výzvy MAS: A23/03_16_047/CLLD_16_01_079
  • Název výzvy MAS: Výzva MAS Kyjovské Slovácko v pohybu, z.s. - Prorodinná opatření - 11. Výzva

Datum vyhlášení výzvy MAS - 24. 9. 2019; Datum zahájení příjmu žádostí o podporu - 24. 9. 2019, 4:00 hodin; Datum ukončení příjmu žádostí o podporu - 29. 11. 2019, 12:00 hodin; Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat - 36 měsíců; Finanční alokace výzvy (rozhodná pro výběr projektů k financování): 2 037 207,5 CZK

Více informací se dozvíte v dokumentu výzvy - 11. Výzva ke stažení v pdf.

Nebo přílohách výzvy:

Pravidla pro žadatele a příjemce:

Pro žádosti o podporu a následně také pro realizaci podpořených projektů platí pravidla obsažená v:

Řídicí orgán je oprávněn pravidla v průběhu této výzvy MAS i během realizace projektů podpořených v rámci této výzvy aktualizovat. Aktuální verze těchto dokumentů jsou vždy k dispozici na: https://www.esfcr.cz/dokumenty-opz Aktualizace pravidel není změnou této výzvy MAS

Příručky a manuály usnadňující podání žádosti

Příručky a manuály usnadňující podání žádosti o dotaci nalezete pod následujícím odkazem v druhé polovině stránky: https://www.kyjovske-slovacko.com/cs/opz

Pozvánka na seminář

Seminář pro 11. výzvu OPZ se uskuteční dne 8.10.2019 od 14:00. hodin v kanceláři Kyjovského Slovácka v pohybu na Masarykově náměstí 13/14, Kyjov. Program a bližší informace k semináři naleznete pod následujícím odkazem:

Kontakt na vyhlašovatele výzvy MAS:

Adresa vyhlašovatele: Masarykovo náměstí 13/14, Kyjov 69701

Kontaktní místo: Kancelář MAS, Masarykovo náměstí 13/14, Kyjov 69701

Spojení na vyhlašovatele (e-mail, telefon): e-mail: kancelar@kyjovske-slovacko.com; tel.: 518 610 180