2. Výzva IROP 21+ Sociální služby

Kyjovské Slovácko v pohybu, z.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje „Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Kyjovské Slovácko v pohybu, z.s. na období 2021–2027“ vyhlašuje dne 11. 9. 2023 - 2. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu 2021- 2027 s názvem „2. Výzva IROP 21+ sociální služby“ s vazbou na výzvu ŘO IROP 49. výzva IROP - Sociální služby - SC 5.1 (CLLD).

Bližší informace k podpoře naleznete ve výzvě a pod níže uvedenými odkazy:

Pozvánka na seminář

Seminář pro 2. výzvu IROP se uskuteční dne 14. 9. 2023. od 10:00. hodin v Kyjově v kanceláři Kyjovské Slovácko v pohybu, Masarykovo náměstí 13/14. Program a bližší informace k semináři naleznete pod následujícím odkazem:

Kontakt na vyhlašovatele výzvy MAS:

Adresa vyhlašovatele: Masarykovo náměstí 13/14, Kyjov 69701

Kontaktní místo: Kancelář MAS, Masarykovo náměstí 13/14, Kyjov 69701

Spojení na vyhlašovatele (e-mail, telefon): e-mail: kancelar@kyjovske-slovacko.com; tel.: 518 610 180